yazdır

1905 yılında Çarsancağı’nda doğmuştur. 1929 yılında Ankara Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Çapakçur savcısı olarak kamu hizmetine başlamış; değişik il ve ilçelerde savcılık yaptıktan sonra 1951 yılında Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığına, 1952 yılında da Ankara İkinci Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığına atanmıştır. 1953 yılında Yargıtay üyeliğine, 1964 yılında da Yargıtay ikinci başkanlığına seçilmiştir.

Öztan, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 24.10.1966 tarihinde Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine seçilmiş, 14.07.1970 tarihinde emekliye ayrılmış, 27.01.1974 tarihinde de vefat etmiştir.