yazdır

1917 yılında Arapkir’de doğmuştur. 1938 yılında Ankara Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Sivas hâkim adayı olarak kamu hizmetine başlamış; değişik il ve ilçelerde savcılık, hâkimlik ve adliye müfettişliği yaptıktan sonra Hükûmet tarafından aday gösterilerek 1960 Nisan ayında TBMM tarafından Danıştay üyeliğine seçilmiştir. Aynı yıl hâkimlik mesleğine dönmüş, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi başkanı iken Ağustos 1962 tarihinde kararname ile Yargıtay üyeliğine atanmıştır.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 15.12.1980 tarihinde Anayasa Mahkemesi yedek üyeliğine seçilmiş, 01.07.1982 tarihinde emekliye ayrılmış ve 31.10.2006 tarihinde vefat etmiştir.