yazdır

1911 yılında Niğde’de doğmuştur. 1933 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdikten sonra Ankara maiyet memuru adayı olarak devlet hizmetine başlamış; değişik ilçelerde kaymakamlık, mülkiye müfettişliği, İstanbul ve Gaziantep’te vali muavinliği görevlerinde bulunduktan sonra, 1950 yılında Gaziantep valiliğine, daha sonra Bolu valiliğine atanmıştır. 1953 yılında İçişleri Bakanlığı müsteşar yardımcılığına atanmış, 1957 yılında TBMM tarafından Danıştay üyeliğine ve 1960 yılında da Danıştay Dokuzuncu Daire başkanlığına seçilmiştir.

1966 yılında Danıştay Genel Kurulunca Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine seçilmiş, 14.07.1976 tarihinde emekliye ayrılmış ve 1988 yılında vefat etmiştir.