Duyurular

Anayasa Mahkemesinde Staj (2023 – Yaz Dönemi)

12 Mayıs 2023 Cuma

Anayasa Mahkemesi, anayasa yargısı alanına ilgi duyan ve bu alanda tecrübe kazanmak isteyen lisans öğrencilerine tam zamanlı staj imkânı tanımaktadır.

Staj kapsamında katılımcılara, Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri kapsamında bulunan Norm Denetimi ile Bireysel Başvuru başta olmak üzere Siyasi Parti Kapatma Davaları ve Siyasi Partilerin Mali Denetimi gibi konularda bilgi verilmekte, farklı birimlerde deneyim kazanma yanında anayasa yargısına ilişkin bilgi ve beceri geliştirme imkânı sunulmaktadır.

Staj sonunda başarılı olan katılımcılara sertifika verilecektir.

Staj Tarihleri

I. Grup: 29 Mayıs-9 Haziran 2023

II. Grup: 12-23 Haziran 2023

III. Grup: 3-14 Temmuz 2023

Başvuru Şartları

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinde öğrenim görüyor olmak
  • 2022-2023 eğitim-öğretim yılında 4. sınıf öğrencisi olmak

Başvuru Belgeleri

  • Fotoğraflı Özgeçmiş
  • Öğrenci Belgesi
  • Transkript (Güncel olmalıdır)
  • Niyet Mektubu (Anayasa Yargısına ilginiz ve stajdan beklentileriniz)
  • Referans Mektubu
  • Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devlet üzerinden temin edilebilir)

Başvuru Tarihleri

Başvuru şartlarını taşıyan adayların başvurularını 15 Mayıs- 18 Mayıs 2023 (24.00’a kadar) tarihleri arasında staj.anayasa.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

Sonuçların Açıklanması

Staj Programına kabul edilenler 25 Mayıs 2023 tarihinde  stajsorgu.anayasa.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Uyarı: Bu ilanın yayınlandığı tarihten önce yapılmış olan staj başvurularının, burada belirtilen bilgi ve belgeleri de içerir şekilde staj.anayasa.gov.tr web adresi üzerinden yeniden yapılması gerekmektedir.

* Staj programına kabul edilenlerin staj programını kapsayacak şekilde Ferdi Kaza Sigortası yaptırması gerekmektedir. (Staja gelirken bir örneğini getiriniz)

Her öğrenci yalnızca bir defa staj yapabilir ve staj dönemi içerisinde yer alan gruplardan yalnızca birine başvuru yapabilir. İlgili dönem için (örneğin kış dönemi) staj başvurusu reddedilen öğrenciler, takip eden staj dönemlerinde (örneğin takip eden yaz dönemi) başvurularını yineleyebilirler.