Duyurular

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlık Seçimi

19 Ocak 2022 Çarşamba

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 158. maddesi, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 12. maddesi ve 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun’un 4. maddesi uyarınca 19 Ocak 2022 tarihinde yapılan seçimde Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal seçilmiştir.