Paylaş | 06 Aralık 2017

Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Beraberindeki Heyetin Cezayir’de Düzenlenen “Anayasal Adalete Bireysel Erişim” Konulu 2. Uluslararası Konferansa Katılımları

Afrika Anayasa Yargısı Konferansı ve Cezayir Anayasa Konseyi tarafından ortaklaşa düzenlenen “Anayasal Adalete Bireysel Erişim” konulu 2. Uluslararası Konferans 24-27 Kasım 2017 tarihleri arasında Cezayir’in başkentinde birçok ülkenin Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri ile Venedik Komisyonu gibi bazı uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşmiştir.

Konferansa, Türkiye’yi temsilen Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve Anayasa Mahkemesi Üyesi Hicabi Dursun katılmışlardır.

Arslan, konferansta yaptığı konuşmada, Türk Anayasa Hukukunda somut norm denetimini anlatmış ve anayasal adalete bireysel erişim konusunda bireysel başvuru sisteminin önemine vurgu yaparak Türk Anayasa Mahkemesinin bu konudaki tecrübelerini aktarmıştır. Arslan, somut norm denetimi ve bireysel başvuru mekanizmalarının anayasal adaleti sağlama konusunda birbirlerini tamamladıklarını ifade ederek bu iki alan arasındaki etkileşimleri Türk Anayasa Mahkemesinin uygulamaları çerçevesinde açıklamıştır. 

Anayasa Mahkemesi heyeti, konferans ve etkinlikler boyunca birçok ülkenin heyetiyle görüşmeler yaparak bilgi alışverişinde bulunmuşlardır.