Paylaş | 06 Aralık 2017

Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Beraberindeki Heyetin Özbekistan Anayasası’nın 25. Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen Uluslararası Konferansa Katılımları

Özbekistan Anayasası’nın 25. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Demokratik Hukuk Devletinin İnşasında Anayasanın Rolü” konulu uluslararası konferans, 30/11/2017 ila 1/12/2017 tarihlerinde, Özbekistan Cumhuriyetinin Taşkent şehrinde birçok Asya ülkesinin Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Konferansa Türkiye’yi temsilen Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve Anayasa Mahkemesi Raportörü Hüseyin Mecek katılmışlardır. Arslan, konferansta “Demokratik Hukuk Devletinin Korunmasında Anayasa Mahkemelerinin Rolü: Türkiye Örneği” başlıklı bir sunum yapmıştır.

Arslan, sunumunda demokratik anayasaların (a) olağan dönemlerde temel hakların korunması suretiyle demokratik düzenin işlemesi için gerekli hukuksal çerçeveyi sağladığı, (b) olağanüstü dönemlerde de demokratik hukuk devletini korumaya yönelik özel prosedürlere ve savunmalara yer verdiğini belirtmiştir. Arslan, bu çerçevede Türk Anayasa Mahkemesinin 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ve sonrasında verdiği kararlardan örneklerle demokratik hukuk devletinin korunmasında anayasa yargısının oynadığı rolü anlatmıştır.

Anayasa Mahkemesi heyeti, konferans ve etkinlikler boyunca diğer ülkelerin heyetleriyle görüşmeler yaparak bilgi alışverişinde bulunmuşlardır.