Paylaş | 09 Mart 2010

Gürcistan Heyetinin Çalışma Ziyareti

Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenen program kapsamında, Gürcistan Anayasa Komisyonu Başkanı Bay Avtandil Demetrashvili ve beraberindeki heyet 3 Mart 2010 tarihinde Anayasa Mahkemesine çalışma ziyaretinde bulunmuşlardır. Türkiye Adalet Akademisi Başkanvekili Sayın Sami Sezai Ural’ın refakat ettiği Gürcü Heyeti, Başkan sayın Avtandil Demetrashvili, Tengiz Sharmanashvili, Levan Bodzashvili ve Zurab Baiashvili’den oluşmuştur. Konuk heyet,  Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Sayın M. Oğuz Kaya tarafından kabul edilmişlerdir. Toplantıda Anayasa Mahkemesi Raportörü Yrd. Doç.Dr. Ali Rıza Çoban anayasa yapım sürecinde Türkiye’nin tecrübeleri konusunda, Dr. Bahadır Kılınç ise Anayasa Mahkemesi’nin oluşumu, görevleri, yetkileri ve uluslararası ilişkileri konusunda İngilizce sunuşlar yapmışlardır. Sunuşlardan sonra, konuk heyetin Türk anayasa yargısına ilişkin soruları cevaplandırılarak, güncel anayasa yargısı sorunları tartışılmıştır. Resmi ziyaret, Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Sayın M. Oğuz Kaya’nın konuk heyete Anayasa Mahkemesi binasını tanıttığı kısa gezi ile son bulmuştur.