Paylaş | 09 Haziran 2017

“İstinaf Kanun Yolu ve Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru” Konulu Konferans ve Yuvarlak Masa Toplantısı

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Projesi kapsamında 1 Haziran 2017 tarihinde “İstinaf Kanun Yolu ve Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru” konulu Konferans; 2-3 Haziran 2017 tarihlerinde ise “Türk Ceza Hukuku Reformu Bağlamında İstinaf ve Bireysel Başvuru” konulu Yuvarlak Masa Toplantısı düzenlemiştir.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile ortaklaşa düzenlenen programa; Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Adalet Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Adalet Akademisi, Bölge Adliye Mahkemeleri, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinden temsilciler ile çok sayıda yerli ve yabancı akademisyen katılmıştır.

Konferans, Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Zühtü Arslan’ın açılış konuşmasıyla başlamış;  “Türk Ceza Hukuku Reformunun ve Bireysel Başvurunun AİHM Kararlarına Etkisi” konulu panelle devam etmiştir. Program yabancı akademisyenler tarafından istinaf konusunda ülke tecrübelerinin paylaşıldığı, Türkiye’de istinaf kanun yolunun ilk yılının değerlendirildiği ve adil yargılanma hakkı bağlamında sunum ve tartışmaların yapıldığı Yuvarlak Masa Toplantısı ile sona ermiştir.

Sayın Zühtü Arslan’ın konuşmasının tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

Konferans ve Yuvarlak Masa Toplantısı programı için tıklayınız.