Anayasa Mahkemesi Kütüphanesi

 

Anayasa Mahkemesi Kütüphanesi, başta Kurum personeli olmak üzere Kurum içi ve Kurum dışı araştırmacılara hizmet vermektedir. Kütüphane, Mahkeme binasının C Blok bodrum katında yer almaktadır.

YARARLANMA KOŞULLARI
Kurum personelinin yanı sıra Kurum dışı kullanıcılar da kütüphaneden yararlanabilmektedir. Kurum dışı kullanıcılar  kaynakları yalnız Kütüphane içinde kullanabilmekte veya fotokopi yoluyla yararlanabilmektedir. Ödünç verme hizmeti, yalnız Kurum personeline verilmektedir

GENEL KURALLAR
1. Kütüphaneyi kullanmak isteyen Kurum dışı kullanıcıların Mahkeme girişindeki danışma birimine kimlik kartı ile müracaat etmeleri zorunludur.
2. Kütüphane içindeki yayınlar izin alınmadan Kütüphane dışına çıkarılamaz. 
3. Kütüphane içinde, grup çalışması yapmak ve sesli olarak çalışmak yasaktır.

ÖDÜNÇ VERME HİZMETİ
Kurum personeli ödünç verme kuralları dâhilinde yayınları ödünç alabilir. Ödünç Verme Kuralları: 
1. Kurum dışı kullanıcılar, ödünç verme hizmetinden yararlanamaz. 
2. Ödünç verme hizmetinden yararlanacak Kurum personelinin Kütüphane Kullanıcı Kaydının olması gerekir. 
3. Kitaplar 30 gün süre ile ödünç verilir ve  uzatmak isteyen kullanıcılar için en fazla iki kez daha yenilenebilir. 
4. Kullanıcılar bir defada en fazla 15 kitap ödünç alabilir. 
5. Üzerinde 15 adet ödünç kitap bulunan kullanıcı, bu kitaplardan birini teslim etmeden başka bir kitap ödünç alamaz. 
6. Uzatma işlemi kitaplarla birlikte Kütüphaneye şahsen gelerek yapılır. 

KÜTÜPHANE KOLEKSİYONU
Kütüphane koleksiyonu ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların kitap, doküman ve süreli yayın türündeki kaynaklardan oluşmaktadır.

Kitap ve Dokümanlar
Kitap ve dokümanlar çoğunlukla, hukuk konulu yayınların yanı sıra ekonomi, siyaset, sosyal bilimler vb. konulardaki yayınlardan oluşmuştur. Yayınlar Dewey Onlu Sınıflama Sistemine göre sınıflanmış ve açık raf sistemine göre düzenlenmiştir. Böylece araştırmacılar aradıkları konuları bilgisayardan taradıktan sonra rahatlıkla raflardan bulabilmektedirler.

Süreli Yayınlar
Süreli yayınlar koleksiyonun önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Yerli yayınlar; kamu kurumlarından, üniversitelerden,  derneklerden, meslek odalarından, yabancı yayınlar ise uluslararası kuruluşlardan yabancı ülkelerin Mahkemelerinden gelen yayınlardan oluşmaktadır. Ayrıca, kullanıcılar tarafından talep edilen bilimsel süreli yayınlar da imkan dâhilinde sağlanmaktadır. 

Çalışma Saatleri: Kütüphane, hafta içi her gün 09.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermekte olup hafta sonu hizmet vermemektedir.

Tel: 0312 463 73 00

KATALOG TARAMA

Anayasa Mahkemesi Kütüphanesi, otomasyona geçme işlemini 2006 yılı Aralık ayında tamamlamış aynı tarihte Kütüphane Kataloğu İnternet/Web ortamında hizmete açılmıştır. Online katalog taramada, genel tarama için Kütüphane Kataloğu alanları kullanılmaktadır. Internet/web ödünç verme servisini yalnız Kurum personeli kullanabilmekte ve ödünç aldıkları yayınların adlarını ve iade tarihlerini görebilmektedir. Ayrıca yayın bir başka kullanıcı üzerinde ise bu yayına rezerve konulabilmektedir.

Tarama Kriterleri: Taramada tam bir erişimin sağlanabilmesi için sisteme anlamlı sorguların gönderilmesi gereklidir. Sistem, Türkçe harflere uyumludur. Eser adına göre taramada kelimeler arası birer boşluk bırakılarak eser adının tamamı, yazara göre sorgulama da ise; soyad yazılıp boşluk vermeden virgül bir boşluk isim yazılarak daha isabetli erişim sağlanacaktır (bu taramaların aşağıda örnekleri yer almaktadır). Konu sorgulamasında da önce sistemden konu taraması aktif hale getirilip, karşısına her sözcük arasına birer boşluk bırakılarak konu taraması yapılabilir.