Ceza Normunun Genişletici Yoruma Tabi Tutulması Nedeniyle Suç ve Cezaların Kanuniliği İlkesinin İhlal Edilmesi

22 Eylül 2023 Cuma

Ceza Normunun Genişletici Yoruma Tabi Tutulması Nedeniyle Suç ve Cezaların Kanuniliği İlkesinin İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 17/5/2023 tarihinde, Fuat Fettahoğlu (B. No: 2019/33972) başvurusunda Anayasa'nın 38. maddesinde güvence altına alınan suç ve cezaların kanuniliği ilkesinin ihlal edildiğine karar vermiştir.

Gözaltı Tedbiri Dolayısıyla Ödenen Tazminatın Yetersiz Olması Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlal Edilmesi

13 Eylül 2023 Çarşamba

Gözaltı Tedbiri Dolayısıyla Ödenen Tazminatın Yetersiz Olması Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlal Edilm…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 27/4/2023 tarihinde, Gülseren Çıtak (B. No:2020/1554) başvurusunda Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Geri Gönderme İşleminde Gönüllülük Olmaması Nedeniyle Yaşam ve Etkili Başvuru Hakları ile Kötü Muamele Yasağının İhlal Edilmesi

13 Eylül 2023 Çarşamba

Geri Gönderme İşleminde Gönüllülük Olmaması Nedeniyle Yaşam ve Etkili Başvuru Hakları ile Kötü Muamele Yasağının İhlal E…

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 2/5/2023 tarihinde, Abdulkerim Hammud (B. No: 2019/24388) başvurusunda Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkı ve kötü muamele yasağı ile bu haklarla bağlantılı olarak Anayasa’nın 40. maddesinde güvence altına alınan etkili başvuru hakkının ihlal …

Ceza İnfaz Kurumunda Kalabalık Odada Tutulma ve Süreli Yayın Satın Alma Talebinin Reddi Nedeniyle Kötü Muamele Yasağı ile İfade Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

17 Ağustos 2023 Perşembe

Ceza İnfaz Kurumunda Kalabalık Odada Tutulma ve Süreli Yayın Satın Alma Talebinin Reddi Nedeniyle Kötü Muamele Yasağı il…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 14/6/2023 tarihinde, Fatih Seyis (B. No: 2018/32269) başvurusunda Anayasa’nın 17. ve 26. maddelerinde güvence altına alınan kötü muamele yasağı ile ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.

Ceza İnfaz Kurumunda Tutulma Şartları Yönünden Kötü Muamele Yasağının İhlal Edilmediği

15 Ağustos 2023 Salı

Ceza İnfaz Kurumunda Tutulma Şartları Yönünden Kötü Muamele Yasağının İhlal Edilmediği

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 14/6/2023 tarihinde, Cengiz Yetgin (B. No: 2019/39068) başvurusunda Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan kötü muamele yasağının ihlal edilmediğine karar vermiştir.

Görme Engelli Bireye Bankada Yapılan Muamele Nedeniyle Ayrımcılık Yasağının İhlal Edilmesi

19 Temmuz 2023 Çarşamba

Görme Engelli Bireye Bankada Yapılan Muamele Nedeniyle Ayrımcılık Yasağının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 2/3/2023 tarihinde, Sevda Yılmaz (B. No: 2017/37627) başvurusunda Anayasa'nın 17. maddesinde düzenlenen kişinin maddi ve manevi varlığının korunması ve geliştirilmesi hakkıyla bağlantılı olarak Anayasa'nın 10. maddesinde güvence altına alınan ayrımcılık yasağının ihl…

Zorunlu Askerlik Hizmeti Sırasında Asta Karşı Uygulanan Fiziksel Şiddet Nedeniyle Eziyet Yasağının İhlal Edilmesi

19 Temmuz 2023 Çarşamba

Zorunlu Askerlik Hizmeti Sırasında Asta Karşı Uygulanan Fiziksel Şiddet Nedeniyle Eziyet Yasağının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 10/5/2023 tarihinde, Sinan Işık (3) (B. No: 2020/1329) başvurusunda Anayasa’nın 17. maddesinin üçüncü fıkrasında güvence altına alınan eziyet yasağının maddi ve usul boyutunun ihlal edildiğine karar vermiştir.

Kanun Yollarına Başvuru Süresi Hususunda Eksik Bilgilendirme Yapılması Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal Edilmesi

18 Temmuz 2023 Salı

Kanun Yollarına Başvuru Süresi Hususunda Eksik Bilgilendirme Yapılması Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal Edilmes…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 8/3/2023 tarihinde, Hüseyin Volkan Kurt (B. No: 2019/42687) başvurusunda Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Hâkim Kararı Olmadan İşyerinde Arama Yapılması Nedeniyle Konut Dokunulmazlığı Hakkının İhlal Edilmesi

20 Haziran 2023 Salı

Hâkim Kararı Olmadan İşyerinde Arama Yapılması Nedeniyle Konut Dokunulmazlığı Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 23/3/2023 tarihinde, Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi (B. No: 2019/40991) başvurusunda Anayasa’nın 21. maddesinde   güvence altına alınan konut dokunulmazlığı hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Müdahalenin Kanunilik Şartını Sağlamaması Nedeniyle İfade Özgürlüğü ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkının İhlal Edilmesi

02 Haziran 2023 Cuma

Müdahalenin Kanunilik Şartını Sağlamaması Nedeniyle İfade Özgürlüğü ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkının…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 23/2/2023 tarihinde, Deniz Yavuncu ve diğerleri (B. No: 2018/5126) başvurusunda Anayasa'nın 26. ve 34. maddelerinde güvence altına alınan ifade özgürlüğü ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.