Cezaevinde Mahpuslara Süreli Yayınların Teslim Edilmemesi Nedeniyle İfade Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

21 Mayıs 2019 Salı

Cezaevinde Mahpuslara Süreli Yayınların Teslim Edilmemesi Nedeniyle İfade Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 27/3/2019 tarihinde, Recep Bekik ve Diğerleri (B. No: 2016/12936) başvurusunda Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.

İdari Gözetim Altında Tutmanın Hukuki Olmaması Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlal Edilmesi

17 Mayıs 2019 Cuma

İdari Gözetim Altında Tutmanın Hukuki Olmaması Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 2/5/2019 tarihinde, Abdulkadir Yapuquan (B. No: 2016/35009) başvurusunda Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Kesinleşmiş Mahkûmiyet Kararı Olmamasına Rağmen Tazminat Ödenmemesi Nedeniyle Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkının İhlal Edilmesi

17 Mayıs 2019 Cuma

Kesinleşmiş Mahkûmiyet Kararı Olmamasına Rağmen Tazminat Ödenmemesi Nedeniyle Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkının İhla…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 18/4/2019 tarihinde, Mehmet Geçgel (B. No: 2014/4187) başvurusunda Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

İdari ve Adli Süreç Sonucunda Verilen Cezaların, Aynı Fiil Nedeniyle Yeniden Yargılanmama Veya Cezalandırmama İlkesini İhlal Etmediği

16 Mayıs 2019 Perşembe

İdari ve Adli Süreç Sonucunda Verilen Cezaların, Aynı Fiil Nedeniyle Yeniden Yargılanmama Veya Cezalandırmama İlkesini İ…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 27/3/2019 tarihinde, Ünal Gökpınar (B. No: 2018/9115) başvurusunda Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan aynı fiil nedeniyle yeniden yargılanmama veya cezalandırmama ilkesinin ihlal edilmediğine karar vermiştir.

Sınır Dışı İşleminin Başka Bir Ülkeye İade Riski Oluşturması Nedeniyle Kötü Muamele Yasağının İhlal Edilmesi

15 Mayıs 2019 Çarşamba

Sınır Dışı İşleminin Başka Bir Ülkeye İade Riski Oluşturması Nedeniyle Kötü Muamele Yasağının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 3/4/2019 tarihinde, A.D.  (B. No: 2014/19506) başvurusunda Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan kötü muamele yasağının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Etkili Bir Ceza Soruşturması Yürütülmemesi Nedeniyle Yaşam Hakkının Usul Boyutunun İhlal Edilmesi

14 Mayıs 2019 Salı

Etkili Bir Ceza Soruşturması Yürütülmemesi Nedeniyle Yaşam Hakkının Usul Boyutunun İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 4/4/2019 tarihinde, Hacı Ahmet Yaşartürk ve Nurdane Yaşartürk (B. No: 2014/850) başvurusunda Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine ve başvuruculara tazminat ödenmesine karar vermiştir.

Tıbbi Muayene Bulgularının Tutulmamasının Başvurucu Aleyhine Sonuç Doğurması Nedeniyle Kişinin Maddi ve Manevi Varlığını Koruma Hakkının İhlal Edilmesi

08 Mayıs 2019 Çarşamba

Tıbbi Muayene Bulgularının Tutulmamasının Başvurucu Aleyhine Sonuç Doğurması Nedeniyle Kişinin Maddi ve Manevi Varlığını…

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 4/4/2019 tarihinde, Eyüp Kurt (B. No: 2015/6926) başvurusunda Anayasa’nın 17. maddesinin birinci fıkrasında güvence altına alınan kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

İdarece Açıklama Yapılamayacağı Bildirilen Alanda Basın Açıklamasına Katılım Üzerine İdari Para Cezası Kesilmesi Nedeniyle Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkının İhlal Edilmesi

07 Mayıs 2019 Salı

İdarece Açıklama Yapılamayacağı Bildirilen Alanda Basın Açıklamasına Katılım Üzerine İdari Para Cezası Kesilmesi Nedeniy…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 21/3/2019 tarihinde, Mustafa Demiraydin (B. No: 2015/1051) başvurusunda Anayasa'nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Hukuka Uygun Yakalama ve Gözaltı Tedbirine İlişkin Tazminat Talebinin Reddi Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlal Edilmesi

03 Mayıs 2019 Cuma

Hukuka Uygun Yakalama ve Gözaltı Tedbirine İlişkin Tazminat Talebinin Reddi Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkın…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 27/2/2019 tarihinde, Hasan Akboğa (B. No: 2016/10380) başvurusunda Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının 19. maddenin üçüncü fıkrası yönünden ihlal edilmediğine, dokuzuncu fıkrası yönünden ise ihlal edildiğine karar vermi…