Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Seçimi

Görev ve Yetkileri

Uyuşmazlık Mahkemesinin Başkanlığını Anayasa Mahkemesince, kendi üyeleri arasından görevlendirilen üye yapar.