12 Eylül 2019 Perşembe

Müdahalenin Demokratik Toplum Düzeninin Gereklerine Uygun Olmaması Nedeniyle Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakk…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 18/7/2019 tarihinde, Ali Çerkezoğlu ve Diğerleri (B. No: 2015/1737) başvurusunda Anayasa'nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

11 Eylül 2019 Çarşamba

Tutuklamaların Hukuki Olmaması Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 3/7/2019 tarihinde, Mustafa Açay (2016/66638) ve E.A. (B. No: 2016/78293)  başvurularında Anayasa’nın 19. Maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

10 Eylül 2019 Salı

Çocuk Hakkında Uygulanan Tutuklama Tedbirinin Ölçülü Olmaması Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlal Edilm…

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 17/7/2019 tarihinde, Semra Omak (B. No: 2015/19167) başvurusunda Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

10 Eylül 2019 Salı

Şiddete Maruz Kalan Kadının İşyeri Değişikliği Talebinin Reddi Nedeniyle Kişinin Maddi ve Manevi Varlığını Koruma Hakkın…

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 17/7/2019 tarihinde, K.Ş. (B. No: 2016/14613) başvurusunda, Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

10 Eylül 2019 Salı

Hissedarı Olunan Bankanın TMSF’ye Devredilmesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmediği

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 17/7/2019 tarihinde, Kenan Işık (B. No: 2017/26291) başvurusunda Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir.

10 Eylül 2019 Salı

Muhabire Müdahale Nedeniyle İfade ve Basın Özgürlüklerinin İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 17/7/2019 tarihinde, Erdal İmrek (B. No: 2015/4206) başvurusunda Anayasa'da güvence altına alınan insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar vermiştir.