26 Temmuz 2019 Cuma

Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar ve Sarkıntılık Fiillerine Farklı Yaptırımlar Öngörülmesinin Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

Anayasa Mahkemesi 15/5/2019 tarihinde E.2018/151 numaralı dosyada, çocuğa yönelik cinsel istismara, fiilin düzeyine göre farklı yaptırımlar öngörülmesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına karar vermiştir.

24 Temmuz 2019 Çarşamba

Çevre ve Kıyıların Korunmasına Yönelik Kanunların Bazı Alanlarda Uygulanmamasını Öngören Kuralların İptali

Anayasa Mahkemesi 26/6/2019 tarihinde E.2018/70 ve E.2019/35 numaralı dosyalarda, çevre ve kıyıların korunmasına yönelik kanunların bazı yerlerde uygulanmamasını öngören kuralların iptaline karar vermiştir.

23 Temmuz 2019 Salı

Tutukluluğa İtiraz İncelemesinin Makul Sürede Yapılmamasının OHAL Koşulları Gözetildiğinde Kısa Sürede Karara Bağlanması…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 29/5/2019 tarihinde, H.G. (B. No: 2017/14716) başvurusunda Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan itiraz incelemesinin kısa sürede karara bağlanması hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir.

23 Temmuz 2019 Salı

Cinayet Olayına İlişkin Soruşturma ve Kovuşturma Sürecinin Gereken Önem ve Özende Yürütülmemesi Nedeniyle Yaşam Hakkının…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 20/6/2019 tarihinde, Mehmet Bayrakcı (B. No: 2014/6100) başvurusunda Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar vermiştir.

17 Temmuz 2019 Çarşamba

Öğretim Elemanlarının Disiplin Sorumluluğu Kapsamına 657 Sayılı Kanun’da Sayılan Fiillerin Tamamını Dâhil Eden Kuralın İ…

Anayasa Mahkemesi 10/4/2019 tarihinde E.2017/33 numaralı dosyada, öğretim elemanlarının disiplin sorumluluğu kapsamına 657 sayılı Kanun’da sayılan fiillerin tamamını dâhil eden kural ile YÖK başkanına öğretim elemanları hakkında doğrudan soruşturma açabilme yetkisi veren kuralın iptaline karar vermi…

12 Temmuz 2019 Cuma

Habere Erişimin Engellenmesi Nedeniyle İfade ve Basın Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 22/5/2019 tarihinde, Birgün İletişim ve Yayıncılık Ticaret A.Ş. (B. No: 2015/18936) başvurusunda Anayasa'nın 26. ve 28. maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.

12 Temmuz 2019 Cuma

Başvurucunun Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan Cezalandırılması Nedeniyle Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkının…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 22/5/2019 tarihinde, Metin Birdal (B. No: 2014/15440) başvurusunda Anayasa'nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir.