26 Şubat 2020 Çarşamba

Tutuklunun Down Sendromlu Çocuğuyla Açık Görüş Yapma Talebinin Yeterli Gerekçe Gösterilmeden Reddedilmesi Nedeniyle Aile…

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 16/1/2020 tarihinde, Ahmet Gülen (B. No: 2016/23168) başvurusunda Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

19 Şubat 2020 Çarşamba

Askerî Mühimmatın Patlaması Sonucu Meydana Gelen Ölüm Nedeniyle Yaşam Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 9/1/2020 tarihinde, Ayfer Demirel ve Diğerleri (B. No: 2016/8011) başvurusunda Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının maddi boyutunun ihlal edildiğine karar vermiştir.

13 Şubat 2020 Perşembe

7071 Sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka…

Anayasa Mahkemesi 14/11/2019 tarihinde E.2018/90 numaralı dosyada, 7071 sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un bazı kurallarının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

13 Şubat 2020 Perşembe

Terör Örgütleriyle İltisaklı veya İrtibatlı Bulunanların Noter, Arabulucu ve Bilirkişi Olamamasını Öngören Kuralların An…

Anayasa Mahkemesi 14/11/2019 tarihinde E.2018/89 numaralı dosyada, 7069 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un iptali istenen kurallarının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal taleplerinin reddi…

12 Şubat 2020 Çarşamba

Kanal İstanbul Projesi’nin Yap-İşlet-Devret Modeli Kapsamına Alınmasının Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

Anayasa Mahkemesi 24/12/2019 tarihinde E.2018/138 numaralı dosyada, 7146 sayılı Kanun’un 9. maddesiyle Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun’a eklenen “…Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projeleri,…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve ip…