Tarihi

Tarihçe

 "27 MAYIS HÜRRİYET ve ANAYASA BAYRAMI"

 

 44 sayılı Yasada kuruluş yıldönümlerinin değişik etkinliklerle kutlanmasına ilişkin olarak bir düzenleme yer almıyordu. 1961 Anayasası döneminde “25 Nisan” gününe özgü kutlamalar bugün bilindiği şekliyle yapılmamaktaydı. Bununla birlikte, 3.4.1963 tarihinde 27 Mayıs günü, ‘’Hürriyet ve Anayasa Bayramı’’ olarak ilan edildikten sonra resmi törenler Anayasa Mahkemesinde kutlanırdı. 12 Eylül 1980 sonrası dönemine kadar yaklaşık 20 yıl kutlanan bu bayramda Devlet Erkânı, Anayasa Mahkemesinin Selanik Caddesindeki eski binasına gelerek Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerine tebriklerini sunarlardı.

 

 

   

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kani Vrana, Hürriyet ve Anayasa Bayramında kutlamaları kabul ederken
(27 Mayıs 1977)

1977 yılında yapılan 27 Mayıs Hürriyet ve Anayasa Bayramı kutlamalarında Anayasa Mahkemesi Başkanı Kani Vrana, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Genelkurmay Başkanı Org. Semih Sancar ve CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit ile Anıtkabir’de
(27 Mayıs 1977)

"KURULUŞ YILDÖNÜMLERİ"

Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıldönümlerinin etkinliklerle kutlaması, ulusal ve uluslararası se-miner ve konferanslar düzenlenmesi ilk olarak 1982 Anayasası döneminde kabul edilen 10.11.1983 tarih ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 58. maddesiyle kurala bağlanmıştır. Anılan 58. maddenin birinci fıkrasına göre; “Her yılın Nisan ayının 25 inci günü Anayasa Mahkemesinin kuruluş günüdür. Kuruluş günü törenlerle kutlanır, seminerler ve konferanslar tertiplenir ve ayrıca o dönem içinde emekliye ayrılmış olan Başkan, Başkanvekili ve üyelerin onuruna düzenlenecek gecede törenle onur belgeleri ve geçmiş hizmetlerinin onurunu simgeleyen birer armağan verilir.” İlk olarak 1984 yılında kutlanmaya başlanan kuruluş yıldönümü törenleri, sonu (2) ve (7) ile biten yıllarda yabancı ülkelerin yüksek yargı organları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda, 25. (1987), 30. (1992), 35. (1997), 40. (2002) kuruluş yıldönümleri diğerlerine nazaran daha kapsamlı ve geniş katılımlı olarak kutlanmıştır.

 

25-26 Nisan 1992 tarihinde 30. Kuruluş Yıldönümünde düzenlenen Uluslararası Sempozyuma katılanlar: Soldan sağa: Yank Kyun Kim, Frans Weber, İhsan Pekel (Oturum Başkanı), Ülkü Azrak ve Jean-François Egli.

 

25-26 Nisan 1992 tarihinde 30. Kuruluş Yıldönümünde Düzenlenen Uluslararası Sempozyuma katılanlar: Soldan Sağa: Sait Güran, Servet Tüzün (Oturum Başkanı) ve Rudolf Machacek.

 

Aralarında diğer Sempozyum Katılımcılarının (Antonio Lamer, Bakır Çağlar, Carsten Smith, Ernst Mahrenholz, Erol Cansel, İbrahim Ö. Kaboğlu, Jochen Frowein, Jose De Sousa Ebrito, Laszlo Solyom, Maurice Faure, Muhammed Afzal Zullah, İl Han Özay, Salih S. Dayıoğlu, Sjoerd Royer, Wojciech Laczkowski, Yılmaz Aliefendioğlu ve Zafer Gören) da bulunduğu Heyet onuruna verilen resepsiyonda çekilen aile fotoğrafı (26 Nisan 1992).

   
 
44.Kuruluş Yıldönümü nedeniyle Düzenlenen Sempozyumdan Görüntüler (25 Nisan 2006)

 

 

Soldan Sağa: Meclis Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı A. Necdet Sezer, Yargıtay Başkanı Osman Arslan ve Danıştay Başkanvekili Tansel Çölaşan, 44. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle düzenlenen Sempozyum açılışında
(25 Nisan 2006)

 45. Kuruluş Yıldönümümü 33 ülkenin anayasa ve yüksek mahkemeleri ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Venedik Komisyonu ve Avrupa Toplulukları Adalet Divanından gelecek yargıçların katılımıyla kutlanacaktır. Bu niteliğiyle 25-26 Nisan 2007 tarihlerinde yapılacak etkinlikler Anayasa Mahkemesi tarihinde bugüne kadar yapılmış en kapsamlı ve geniş katılımlı ulusal ve uluslararası faaliyet olarak hatırlanacaktır.
2949 sayılı Yasanın 58. maddesi uyarınca başlatılan kuruluş günlerine özgü bilimsel nitelikli sempozyumlar düzenleme geleneği 23 yıldır kesintisiz olarak sürdürülmektedir. 1984 yılından itibaren yapılan sempozyumlarda sunulan ve sayıları 264’e ulaşan tebliğler “Anayasa Yargısı” adlı dergide yayımlanmaktadır. Mahkemenin internet sitesinde de erişime açılan ve toplam 23 ciltte toplanan tebliğler anayasa yargısı disiplininin gelişmesine önemli ölçüde katkı sağlamıştır.