Tarihi

Tarihçe

Kuruluş Yıldönümlere Özgü Olarak Yaptırılan Hatıra Eşyalar

25. Kuruluş Yıldönümü (1987) için çıkarılan ilk gün zarfı 30. Kuruluş Yıldönümü (1992) için çıkarılan ilk gün zarfı 30. Yıl Anısına Yaptırılan Madalyon

 

30 ve 35. Kuruluş Yıldönümleri için Darphaneye Bastırılan Hatıra Gümüş Paralar   35.Kuruluş Yıldönümü için Hazırlanan Milli Piyango Bileti

 

   
44. Yıl Logosu Hediye Edilmek Üzere Yaptırılan Gümüş Tabak

 

44. Yıl İçin Hazırlanan 32 Sayfalık İngilizce, 48 Sayfalık Almanca E-Albümün Kapak Sayfaları 45. Kuruluş Yıldönümü için Hazırlanan Milli Piyango Bileti

 

 
25-26 Nisan 2007 Tarihinde Kutlanan 45. Kuruluş Yıldönümü için Hazırlatılan İlk Gün Zarfı ve Pulu 

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı

Bugün 39 ülkenin anayasa mahkemesinin üye olduğu bölgesel bir işbirliği faaliyeti olan “Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı”nın amacı; üye devletler arasında anayasa yargısı alanında bilgi alışverişi sağlamak, yapısal, kurumsal ve çalışma yöntemleri ile ilgili olarak düşünceleri paylaşmak, demokrasi, insan haklarının korunması ve hukuk devletinin güvencesi olan anayasa mahkemelerinin bağımsızlığının güçlendirilmesiyle ilgili önlemler almaktır. Konferans her üç yılda bir yapılan kongrelerle gündeme gelmektedir. Konferans ilk olarak 1972 yılında Dubrovnik’te (Eski Yugoslav Cumhuriyeti) toplanmıştır. 

 VIII. Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansında sunulan tebliğler Anayasa Mahkemesince 1990 yılında yayımlanan 5 Ciltlik “İnsan Hakları, Anayasal Normlar Hiyerarşisi ve Temel Hakların Korunmasındaki İşlevi” adlı bir seride toplanmıştır.

 

Türk Anayasa Mahkemesi, 1987 yılında Konferansın yedinci üyesi olmuş; 10.5.1990 tarihinde düzenlenen VIII. Kongrenin evsahipliğini sayın Necdet Darıcıoğlu’nun Anayasa Mahkemesi Başkanlığı yaptığı dönemde Ankara’da üstlenmiştir.

VIII. Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı için yaptırılan Madalyon ve İlkgün Zarfı

2-7 Haziran 2008 tarihleri arası Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta toplanacak olan XIV. Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansının hazırlık çalışmaları 7-8 Eylül 2006 tarihinde Vilnius’ta yapılmış; toplantıya Başkan Tülay Tuğcu ve Genel Sekreter Kemal Başlar katılmışlardır.