Tarihi

Tarihçe

ANAYASA MAHKEMESİ HİZMET BİNALARI

Selanik Caddesindeki Kiralık Hizmet Binası (1962 - 1989)

Anayasa Mahkemesi kuruluşunda Selanik Caddesinde işyeri olarak inşa edilmiş kiralık bir binada faaliyete başlamıştır. Mahkemenin Devlet Kuruluşları içerisindeki yeri ve önemi gözetilerek konumuna yaraşır yeni bir bina yaptırılması çalışmalarına 1973 yılında başlanmış, 1974 yılında Atatürk Bulvarı üzerinde TBMM girişi yanında 7955 ada 4 parsel sayılı 7250 metrekarelik arsanın tahsisi uygun görülmüştür. İmar planının değiştirilmesine yönelik sorunlardan dolayı söz konusu değişiklik 1978 yılında tamamlanmış; kamulaştırma işlemleri 1979 yılında sonuçlandırılmıştır. 10 Mart 1980 tarihinde yapılan mimari proje yarışması sonucu birinci olan projenin yapımı işi 25.6.1982 tarihinde Emek İnşaat ve İşletme A.Ş.’ye verilmiştir. Kamulaştırma Kanunu’na göre kamulaştırma tarihinden itibaren beş yıl içerisinde inşaatın başlamaması durumunda arsanın eski sahiplerine iadesi gerektiğinden inşaata en geç 1983 yılı içerisinde başlanması gerekiyordu. 11.11.1983 tarihinde Anayasa Mahkemesine Simon Bolivar Caddesindeki taşınmazın tahsisi üzerine, Anayasa Mahkemesi 5.12.1983 tarihli bir yazıyla TBMM yanında tahsisi yapılan taşınmazın imar planı değişikliğiyle TBMM sahasına dahil edilmesine izin vermiştir.1980 yılında yapılan mimari proje yarışması sonucu birinci olan olan projenin maketi

1983 yılında Anayasa Mahkemesine tahsis edilen mevcut hizmet binasına inşaatın ilk aşamasında yapılması düşünülen Başkanlık Makamı ve Yüce Divan Salonu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simon Bolivar Caddesindeki Hizmet Binası (1989-2009)

Genel İş Sendikasının eğitim merkezi olarak planlanarak yapımı başlatılan 13366 ada ve 5 numaralı parsel üzerindeki binanın kaba inşaatının tamamlandığı bir dönemde, taşınmaz Devlet Planlama Teşkilatının ihtiyacı için kamulaştırılmış; DPT’nin ihtiyacını karşılamayacağının anlaşılması üzerine, 1982 yılında önce Ulaştırma Bakanlığına, ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına (PETKİM); anılan Bakanlığın ihtiyacının ortadan kalkması üzerine 1983 yılında Anayasa Mahkemesine tahsis edilmiştir. İnşaatın 1989 yılında tamamlanmasının ardından önceki yıllarda Hacettepe Üniversitesi ve Ziraat Bankası konferans salonlarında gerçekleştirilen kuruluş yıldönümü etkinlikleri ilk olarak 25-26 Nisan 1989 tarihinde mevcut binaya ek olarak yaptırılan Yüce Divan salonunda yapılmıştır.

Ahlatlıbel’deki Yeni Hizmet Binası

T.C. Anayasa Mahkemesi Hizmet Binası Tüm Proje İşi 2004 yılında T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu, ulusal ve tek kademeli mimari proje yarışması neticesinde, katılımcı 79 proje arasından, MONO Mimarlık Ltd.Şti’nin hazırlamış olduğu projenin birincilik ödülünü kazanmasıyla sonuçlanmıştır.Anayasa Mahkemesi binası için Çukurca Devlet Mahallesinde tahsis edilen arsanın yetersiz kalacağı düşüncesiyle arsa değişikliği talebi ilgili kurumlar nezdinde değerlendirilmiş; Ankara/Çankaya ilçesi Ahlatlıbel Yalıncak Köyü mevkiinde bulunan ve 27012 ada ve 2 nolu parseldeki 63826 m2 yüzölçümlü arazi PTT Genel Müdürlüğünden trampa yoluyla alınarak Anayasa Mahkemesine yeni hizmet binası yapılmak üzere tahsis edilmiştir. Anayasa Mahkemesi, 29 Ekim 2006 günü yapılan bir törenle temeli atılan yeni hizmet binasına 2009 yılı Mart ayı sonunda taşınarak faaliyetine bu binada devam etmektedir.

 

 

   

 

ANAYASA MAHKEMESİ LOJMANLARI ve MANAVGAT DİNLENME TESİSLERİ

 Anayasa Mahkemesi Başkan ve Üyelerinin Çukurca Devlet Mahallesindeki Lojmanları

 

Başbakanlıkça Anayasa Mahkemesi Raportörlerine tahsis edilip 12.4.1995 tarihinde teslim alınan Çukurca Devlet Mahallesi Lojmanları

Anayasa Mahkemesi Başkanlığına 1994-2007 yılları arasında toplam 49 lojman tahsis edilmiştir. Bunlar; (1)- Başbakanlık tarafından Anayasa Mahkemesi Başkan ve Üyelerine 11.2.1991 tarihinde tahsis edilip, 28.12.1993 tarihli Başkanlık oluru ile üyelerin kullanımına sunulan Çankaya İlçesi Birlik Mahallesi Çukurca 2. Devlet Mahallesinde bulunan 15 müstakil dubleks; (2)- Raportörler için 15.5.1995 tarihinde tahsis edilen aynı Mahallede bulunan 14 daire; (3)- Eryaman Toplu Konutları, 1. Etap, AGE Blokları 7. Sokakta Mahkeme Personeli için 20.2.1990 tarihinde teslim edilen 10 daire ve (4)- Oran-Zühtü Tigrel Caddesi Çarşı Merkezi D-3 Blok’ta bulunan Maliye Bakanlığınca 1.3.2007 tarihinde Anayasa Mahkemesine tahsis edilen 10 daireden ibarettir.


Antalya İli, Manavgat İlçesi, Çevger Köyü mevkiinde ormanlık sahada yer alan Anayasa Mahkemesi Eğitim Dinlenme Tesisleri, Manavgat ilçesine 20 km, Alanya İlçesine ise 40 km uzaklıktadır. 20.5.1986 tarihinde Orman Bakanlığından 49 yıl müddetle irtifak hakkı tesis edilen alanda başlatılan inşaat 1992 yılında bitirilerek 1993 yılında hizmete açılmıştır. Bütçe ve kadro yetersizlikleri nedeniyle 2004 yılında Mart-Tur Ltd. Şirketine 10 yıllığına kiraya verilen Manavgat Tesislerinde Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Başkanlık konutu ve 12 suit oda tahsis edilmiştir.

Dinlenme tesisi, 2009 Şubat ayı itibariyle devredilerek faaliyeti tamamen sona ermiştir.